Gairebé tots els serveis afectats per la incidència general han quedat restablerts

La nit entre dijous i divendres han quedat restablerts la gran majoria de serveis. Demà continuarem amb les tasques necessaries per activar els serveis concrets que encara estiguin afectats.

Davant de qualsevol anomalia que patiu, estarem disponibles pels canals habituals.

 

Dades fins al moment:

 • Rebem les primeres alertes i enviem un equip al CPD.
 • Iniciem les tasques de recuperació
 • S'ha aixecat el core de xarxes
 • S'han aixecat els serveis de fibra i alguns colocations
 • Estem treballant per restaurar els serveis cloud (virtualització i storage)
 • Estem intentant engegar els primers servidors cloud. 
 • Si no ens trobem amb més impediments, la incidència podria quedar solucionada en gran part durant el dia d'avui. Si finalment l'abast del problema fos superior al detectat fins ara, ho notificaríem en un nou comunicat.
 • Estem treballant per poder activar avui mateix alguns dels serveis, però veiem difícil la reactivació total durant les properes hores. 
 • Comencem a recuperar alguns serveis de hosting, correu, i cloud. 
 • Han quedat reestablerts tots els servidors de hosting compartit i correu. Seguim treballant per poder aixecar les PBXs pels serveis de VeuIP i la resta de servidors cloud. 
 • Tornen a estar en funcionament totes les centraletes PBX. Actualment només queden per ser aixecats alguns servidors cloud. Demà tornarem a primera hora per informar sobre l'estat d'aquests equips. Demanem una mica més de paciència als clients encara afectats.
 • Estem treballant per solucionar els problemes de correu, pbx i dns dels serveis que haurien d'estar funcionant, així com restablir la resta de serveis. 
 • Servei de Veu IP recuperat. El servei de correu creiem que també quedarà restablert aquest matí. Un dels servidors de cloud també es podrà recuperar durant el dia d'avui. Quedem pendents d'informar sobre la resta de servidors cloud. 
 • Ens estem trobant amb algunes dificultats per restaurar els últims serveis. Seguim treballant sense descans per poder avançar el més aviat possible. Sentim tots els inconvenients causats. 
 • Hem recuperat algunes màquines més i preveiem poder recuperar-ne més durant les pròximes hores. 
 • Estem recuperant els últims servidors clouds que estaven caiguts, tret d'excepcions molt puntuals, tot el servei quedarà restablert en les properes hores.
 • La gran majoria de serveis han quedat restablerts [Última actualització: 1:05AM 08/11/19]

 

Prácticamente todos los servicios afectados por la incidencia general han quedado restablecidos

La noche entre el jueves y viernes han quedado restablecidos la gran mayoría de servicios. Mañana continuaremos con las tareas necesarias para activar los servicios concretos que todavía estén afectados.
Ante cualquier anomalía que sufrís, estaremos disponibles por los canales habituales.

Datos hasta el momento:

 • Recibimos las primeras alertas y enviamos un equipo al CPD.
 • Iniciamos las tareas de recuperación
 • Se ha levantado el core de redes
 • Se han levantado los servicios de fibra y algunos colocation
 • Estamos trabajando para restaurar los servicios cloud (virtualización y storage)
 • Estamos intentando encender los primeros servidores cloud 
 • Si no nos encontramos con más impedimientos, la incidencia podría quedar solucionada en gran parte durante el día de hoy. Si finalmente el alcance del problema fuese superior al detectado hasta ahora, lo notificaremos en un nuevo comunicado. 
 • Estamos trabajando para poder activar hoy mismo algunos de los servicios, pero vemos difícil la reactivación total durante las próximas horas. 
 • Empezamos a recuperar algunos servicios de hosting, correo, y cloud. 
 • Han quedado restablecidos todos los servidores de hosting compartido y correo. Seguimos trabajando para poder levantar las PBXs para el servicio de VozIP y el resto de servidores cloud. 
 • Vuelven a estar en funcionamiento todas las centralitas PBX. Actualmente solo queda por activar algunos servidores cloud. Mañana volveremos a primera hora para informar sobre el estado de estos equipos. 
 • Estamos trabajando para solucionar los problemas de correo, pbx y dns de los servicios que deberían estar funcionando. Informamos, así como restablecer los demás servicios. 
 • Servicio de Voz IP recuperado. El servicio de correo también quedará restablecido esta mañana. Uno de los servidores de cloud también se podrá recuperar durante el día de hoy. Quedamos pendientes de informar sobre el resto de servidores cloud. 
 • Nos estamos encontrando con algunas dificultades para restaurar los últimos servicios. Seguimos trabajando sin descanso para poder avanzar lo más rápido posible. Sentimos todos los inconvenientes causados. 
 • Hemos recuperado algunas máquinas más y prevemos poder recuperar más durante las próximas horas. 
 • Estamos recuperando los últimos servidores cloud que estaban caidos, salvo excepciones muy puntuales, todo el servicio quedará restablecido en las próximas horas. 
 • La gran mayoría de servicios han quedado restablecidos [Última actualitzación: 1:05AM 08/11/2019]